Odporúčame v boji proti
COVID - 19

Človek prežije 85-90% svojho života v budovách. Zvyšný čas trávime na „čerstvom” vzduchu, čiže vonku. Veľa spoločenskej pozornosti sa venuje najmä kvalite ovzdušia v exteriéri a pritom by nás mala zaujímať najmä kvalita toho, čo dýchame v budovách. Štatistika hovorí za všetko.

Tak teda, aký vzduch dýchame v budovách? Ako vetráme? Čo nás ohrozuje na zdraví a ako sa dá proti tomu brániť?

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že dýchame tak kvalitný vzduch, ako kvalitný spôsob a techniku vetrania používame. Najbežnejšie je vetranie cez otvorené okná o čom sa dá konštatovať, že aký vzduch máme vo vonkajšom prostredí, taký dostávame dnu. Čiže, ak sú vonku práve dobré rozptylové podmienky, tak máme výmenu vzduchu zabezpečenú kvalitne. Ide skoro o priamu úmeru medzi situáciou vonku a vo vnútri budovy. Pri tomto spôsobe nedokážeme kvalitu vzduchu ovplyvniť. Ak používame na vetranie vzduchotechnické zariadenia, tak sa nám možnosti ovplyvniť kvalitu ovzdušia vnútri rozširujú.

Kvalitná vzduchotechnika je osadená filtrami a cez tieto vieme zachytiť časť škodlivých látok, ako sú pevné prachové častice PM2,5-10, spóry, baktérie a iné. Toto je všetko za predpokladu, že sa o tieto filtre a ich pravidelnú výmenu staráme. A potom tu máme špeciálne dekontaminačné zariadenia čističky ovzdušia, ktoré sú vyrobené za účelom chrániť naše zdravie od všetkých škodlivých faktorov v ovzduší. Sú to najmä tieto:

Prachové častice PM2,5 až PM10

Peľ

Sadze a splodiny výfukových plynov

Prchavé látky z materiálov v miestnosti

Baktérie

Mikroorganizmy

Plesne

Vírusy

Žijeme pandemickú dobu Covid-u 19 a ten priniesol obavu zo šírenia nákazy vzduchom. Nosíme rúška, dodržiavame vzdialenosť pri interakcii s inými ľuďmi a dbáme na zvýšenú hygienu rúk.

Pre zvýšenú ochranu v budovách je potrebné zabezpečiť pokročilú filtráciu vzduchu a na tento účel slúžia zariadenia značky Tion, ktoré ako jediné na svete inaktivujú mikroorganizmy a vírusy zachytené na filtroch vo vnútri zariadení. Ako to funguje, zobrazuje nasledujúci obrázok.

Zariadenie najskôr zachytí hrubé nečistoty na predfilter G4. V nasledujúcom kroku zariadenie na elektrostatickom bloku vyprodukuje ozón O3, ktorý všetko, čo sa usadí na veľkokapacitnom filtri a je živé – inaktivuje. Následne adsorpčno-katalityckou reakciou rozloží ozón na kyslík a spolu s prefiltrovaným vzduchom vypustí do miestnosti.

Takýmto procesom sa zabezpečí očistenie vzduchu od pevných prachových častíc a jeho dekontaminácia od vírusov, baktérií, plesní a mikroorganizmov.

TION
CLEVER

Zariadenia Tion sú určené pre všetky veľkosti
budov a miestností od 20m2 do 1000m2.