Aktuality

Najnovšie informácie o našej spoločnosti

Školská rekuperácia – čistý vzduch pre školy 14. január 2021

Rekuperácia školských tried

 

Školská rekuperácia je prvé a jediné školské ventilačné zariadenie na svete, ktoré spĺňa prísne testovacie kritériá Passive House Institute Darmstadt (PHI). Aeroschool 600 predstavuje najvyššiu testovanú kvalitu: nulová hlučnosť, žiadne riziko prievanu, individuálna kontrola, vysoký stupeň architektonickej slobody a to s neustále čerstvým vzduchom a maximálnou energetickou účinnosťou. Aeroschool 600 už štandardne obsahuje tlmič, prestupové potrubie na nasávanie a výfuk vzduchu. Funkčný a atraktívny fasádny prvok na oddelenie vonkajšieho a odpadového vzduchu je k dispozícii vo všetkých farbách RAL.

Výhody

Aeroschool výhody

Technické údaje

Školská jednotka technicke udaje

Nižšie prevádzkové náklady

Aby sa výrazne znížilo zaťaženie elektrického napájania a spotreba energie počas prevádzky, výmenník tepla je odmrazený prístrojom pomocou inovatívneho systému cirkulácie vzduchu. To znamená, že je možné upustiť od energeticky náročnej elektrickej protimrazovej ochrany s výkonom približne 2 400 W. Aby sa privádzaný vzduch neprivádzal do studenej miestnosti príliš studený, keď je vonkajšia teplota veľmi nízka, je potrebné vykonať elektrický ohrev privádzaného vzduchu s výkonom 400 W. Spolu s vysokým stupňom dodávania tepla prispieva zariadenie k výrazným úsporám energie.

Vysoký výkon s kompaktnými rozmermi zariadenia

Vďaka optimalizovanému prúdeniu vzduchu ponúka zariadenie veľmi kompaktné rozmery, vysoké výkony vzduchu až 850 m³ / h s vysokou účinnosťou elektrickej energie a rýchlosťou rekuperácie 85%. Tento výkon zaručuje hygienické podmienky vzduchu v učebni a výrazné úspory vykurovacej energie pri minimálnych požiadavkách na priestor.

Variabilný odtok kondenzátu

Kondenzát je možné odvádzať cez prípojky zozadu alebo spredu alebo cez potrubie odpadového vzduchu, čo ponúka flexibilné riešenie pre nové budovy aj rekonštrukcie.

Nočné ochladenie

100% bypass integrovaný v prístroji umožňuje dostať chladný vzduch do budovy počas teplej sezóny bez toho, aby bol ohrievaný výmenníkom tepla. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť letné nočné ochladenie učebne prakticky zadarmo

Intuitívne a flexibilné regulovanie

Sieťové vetracie jednotky je možné ovládať JEDNOU centrálnou riadiacou jednotkou a je možné ich integrovať do systému riadenia budovy prostredníctvom JEDNÉHO rozhrania. Prevádzkový režim je 100% prispôsobiteľný potrebám školy. Štyri rôzne úrovne môžu byť individuálne koordinované a môžu byť doplnené externými príkazmi, ako sú detektory prítomnosti.

Na zvýšenie ochrany proti prehriatiu a efektívnosti služieb v budove je možné ovládať aj kúrenie:

manuálny režim

časový program

CO2 automat

prázdninový program