Aktuality

Najnovšie informácie o našej spoločnosti

Pieskovanie 8. jún 2021

Man in protective gear sandblasting a giant metal wheel

Pieskovanie

predstavujeme ako novú službu. Spolu s práškovou lakovňou tvoria kompletnú ponuku služieb na úpravu povrchov akéhokoľvek typu. Či sa jedná o kov alebo drevo.

Pieskovanie umožňuje úplné odstránenie pôvodného náteru, čiže čistenie povrchov zrnami piesku, ktoré dopadajú na predmet vysokou rýchlosťou a tlakom a tým akoby predmet dokonale vybrúsili. Hlavným cieľom technológie pieskovania je odstrániť nečistoty ako je hrdza z kovov,  rôzne povlaky apod. z povrchu predmetov a vytvoriť perfektnú mikrogeometriu povrchu.

Ak sa uvedené nečistoty neodstránia, môžu spôsobiť opätovné hrdzavenie alebo iné poškodenie vo veľmi krátkom čase. Dokážeme spracovať malé predmety ako aj rozmerné diely do 6 metrov.