Aktuality

Najnovšie informácie o našej spoločnosti

Oválne potrubie 5. október 2020

Oválne potrubie

Tak ako rôzne segmenty v stavebníctve, aj vzduchotechnika sa stále vyvíja, posúva dopredu a prináša nové a pohodlné riešenia na trh. Technov ako líder na trhu prináša revolučnú novinku v oblasti dodávky vzduchu. Jedná sa o tvarovo nový typ potrubia oválneho tvaru.

VÝHODY

Oválne potrubie prináša so sebou hneď niekoľko výhod, ktoré pocítia všetky strany projektu, od investora až po samotného užívateľa stavby, pretože jeho použitie dokáže urýchliť montáž a zľaviť vstupné náklady, ale ponúka toho ešte omnoho viac. Potrubie spája priestorové výhody štvorhranného potrubia a fyzikálne vlastnosti kruhového potrubia. Priestorové výhody spočívajú vo výške potrubia v rozmedzí od 200mm do 450mm a šírke od 455mm až po 1815mm, čo zaručuje nízky profil potrubia pri prenose veľkých objemov vzduchu.

Skladba potrubia a jeho jedinečný tvar zabezpečia, aby nedochádzalo k nežiaducemu víreniu vzduchu v rohoch potrubia, čo má pozitívny vplyv najmä na hlučnosť a vibrácie celého systému. Elimináciou prírubových spojov sa zlepší aj tlaková strata, ktorá by mala dosahovať o 50% menšie hodnoty ako v prípade hranatého potrubia. Rýchlejší proces výroby a nižšia hmotnosť potrubia zaistí vždy nižšie vstupné náklady. V priemere možno ušetriť až 25 % z obstarávacej ceny použitím oválneho potrubia v porovnávanom pomere strán 3:1.

TESNOSŤ

V prípade rovného oválneho potrubia dôjde v porovnaní s hranatým potrubím aj úspora na váhe, vďaka pevnejšej konštrukcii a redukcii váhy. Konštrukcia bude spevnená lemovaním po celej dĺžke potrubia, ktorá zároveň zabezpečí, že potrubie bude spĺňať triedu tesnosti C. Vysoká vzduchotesnosť je dosiahnutá použitím špeciálneho EPDM tesnenia, ktoré odolá teplotám proudiaceho vzduchu do 80 °C a tesniace schopnosti sú zachované v rozmedzí tlaku −600 Pa, +1 200 Pa. V prípade použitia štvorhranného potrubia nemožno vzduchotesnosť garantovať, pretože výsledná kvalita závisí vo veľkej miere na prevedení montáže a precíznosti pri záverečnom tmelení spojov pri spájaní potrubia na stavbe. V prípade oválneho potrubia odpadá nutnosť tmelenia spojov.

Spočiatku bude potrubie vyrábané v prevedení z pozinkovaného plechu. Časom však príde na trh aj verzia z nerezového, či hliníkového plechu.

 

MONTÁŽ

V tejto oblasti hrá dôležitú rolu váha potrubia, ktorá je pri oválnom potrubí omnoho nižšia v porovnaní s hranatým a to pri zachovaní prietokovej plochy potrubia. Z toho vyplýva jednoduchšia manipulácia po stavbe, či kompletizácia celkov potrubých trás.

 

DIZAJN

V neposlednom rade bude tvar oválneho potrubia dizajnovo estetickejší, vhodný do priestorov s priznanou vzduchotechnikou a za prijateľnú cenu.