Výroba a služby

Certifikáty

  • Vyhlásenie o zhode výrobkov
  • Klasifikácia tesnosti potrubia  ( GRAFY )
  • ODT – odsávenie dymu a tepla ( FIRES)
  • Certifikát reg. klapka seizmická (certifikát seizmická RKH )
  • Hygienický certifikát VDI 6022 na tlmiče hluku ( VDI 6022)
  • Certifikát na útlmové vlastnosti  tlmičov hluku
  • Členstvo v Asociácii pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
  • Certifikát kvality zvárania