Profil

Výroba komponentov pre vzduchotechniku a klimatizáciu, spracovanie plechov.

Súťažné podklady EUROFONDY

Operačný program VÝSKUM a INOVÁCIE

Výskum a vývoj komponentov nového revolučného potrubia

Súťažné podklady    Náhľad dokumentu

Príloha č.5 JED    Náhľad dokumentu

Informácia o spôsobe určenia predpokladanej hodnoty zákazky    Náhľad dokumentu

Vysvetlenie súťažných podkladov    Náhľad dokumentu

.

Operačný program VÝSKUM a INOVÁCIE

Inovácia výrobných procesov

Informácia o spôsobe určenia predpokladanej hodnoty zákazky_LC4 II    Náhľad dokumentu

Vysvetlenie súťažných podkladov_LC4 II    Náhľad dokumentu

Príloha č. 5 k sutaznym podkladom – JED    Náhľad dokumentu

Sutazne podklady_LC4 II.pdf    Náhľad dokumentu