Profil

Výroba komponentov pre vzduchotechniku a klimatizáciu, spracovanie plechov.

Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii

V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) oznamuje osoba
podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní účastníkom trhu, že v termíne od 19.02.2018 do
23.02.2018 do 16:00 hod. uskutoční prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) za účelom
stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov predmetu zákazky: Linka na povrchovú úpravu kovových výrobkov a baliace stroje.
Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní priamo požiadala o účasť v PTK hospodárske
subjekty:

P. č. Názov hospodárskeho subjektu
1. GALATEK a.s., Na pláckach 647, 584 01 Ledeč nad Sázavou
2. KZ spol. s r.o., Komárnická 26, 821 01 Bratislava
3. Peter Purgát, Jesenského 5, 908 51 Holíč

V prípade záujmu o účasť v PTK, resp. o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou
záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK kontaktujte osobu podľa § 8
zákona o verejnom obstarávaní elektronicky na e-mailovej adrese: tothova@octigon.sk

Prílohy na stiahnutie:
1. Vyzva na predlozenie ponuky_LC4_II
1. Vyzva na predlozenie ponuky_LC4_II

2. CENOVÁ PONUKA_LC4 II
2. Cenová ponuka_LC4 II

3. Oznamenie_o_pripravnej_trhovej_konzultacii_LC4 II
3. Oznámenie_o_prípravnej_trhovej_konzultácii_LC4 II