Aktuality

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti

TECHNOV, s.r.o. informuje verejnosť, že v období od 12/2014 do 06/2015 bude realizovať projekt s názvom Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TECHNOV, s.r.o. prostredníctvom inovovania technológií. Tento projekt sa bude realizovať vďaka podpore z Európskeho fondu

NOVÉ TECHNOLÓGIE

V júni 2014 bude inštalovaná nová linka, určená na výrobu tlmičov hluku, ktorej kapacita je približne 800 kulís za jednu smenu. Ďalej pripravujeme zakúpenie nového  CNC vysekávacieho lisu.

PLYNOTESNÉ ŠPIRÁLOVO VINUTÉ POTRUBIE

Dňa 1. marca 2014 bola do výrobného programu zavedená výroba plynotesnej špirálovo vinutej rúry. Do falcu spojov je zavádzané polyamidové tesnenie PA6.
Archív aktualít

Profil spoločnosti

Spoločnosť TECHNOV s.r.o. pôsobí v oblasti výroby, dodávok vzduchotechnických rozvodov a klimatizačných systémov od 1. augusta 2007, kedy bola zahájená výrobná prevádzka v obci Rumanová. Naša firma zabezpečuje komplexné služby v oblasti klimatizácie a vetrania. Súčasný mesačný objem produkcie sa pohybuje na úrovni 24.000 m2 VZT komponentov všetkého druhu. Dôraz kladieme na technologické požiadavky.
Čítaj viac

Výroba a služby

Naše dodávky a výrobky sú vhodné pre oblasti:

 • výrobných priestorov
 • zdravotníckych priestorov
 • kultúrnych a športových zariadení
 • administratívnych priestorov
 • predajní a prevádzkových priestorov
 • hotelov, stravovacích a ubytovacích zariadení domácností
 • krbových rozvodov teplého vzduchu

Čítaj viac

Technológie

Od vzniku našej spoločnosti sme zaviedli nové výrobné technológie, ako sú:

 • SWAH LINKA
 • DUCT ZIPPER
 • TUBO NOVA
 • CNC TRUMATIC 200R – vysekávanie
 • LIŠTOVAČKA – VS5
 • ARC – DUAL
 • REZANIE PLAZMOU
 • TRUBEND 3120 – ohraňovanie CNC

Čítaj viac